Biuro

Przedsiębiorcy to najwięksi beneficjenci funduszy unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020. Każdy przedsiębiorca ma szansę na pozyskanie środków pieniężnych z Unii Europejskiej na realizację wymarzonej inwestycji. Dofinansowanie dla firm to największy wachlarz wsparcia o jaki mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Dotacje dla firm są możliwe do uzyskania w Programach Regionalnych poszczególnych województw, a także w ramach Programu Inteligentny Rozwój i Polska Wschodnia. Dotacje unijne dla firm to szansa na szybki rozwój, Biuro Consultingowe Ewelina Ajdyn świadczy kompleksową pomoc na każdym etapie uzyskiwania dofinansowania z UE.

Unijne dotacje dla firm 2014-2020 to sposób na realizację wymarzonych inwestycji!

Fundusze unijne dla firm to nasza specjalność. Biuro Consultingowe pozyskuje środki unijne dla firm, a w ramach usługi oferujemy:

 • analizę potrzeb Klienta
 • weryfikację dokumentów strategicznych pod kątem szans na dofinansowanie z Unii na firmę
 • pomoc w wybraniu właściwych projektów, gwarantujących dotacje z UE dla firm na realizację projektu
 • dobór źródła, z którego zostanie wypłacanie dofinansowanie dla firm z Unii Europejskiej
 • przygotowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej o dopłaty unijne dla firm
 • przeprowadzenie dokumentów pomyślnie przez procedury oceny wniosków o dofinansowanie z Unii Europejskiej dla firm
 • prowadzenie stałych konsultacji z instytucją przyznająca dotacje z Unii na firmę
 • przygotowanie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie firm z Unii Europejskiej
 • kompleksowy nadzór nad bieżącymi czynnościami związanymi z realizacją przedsięwzięć finansowanych ze środków zewnętrznych,
 • doradztwo na etapie realizacji w zakresie czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu,
 • rozliczanie uzyskanych dotacji ze środków UE -przygotowywanie wniosków o płatność, sprawozdań okresowych oraz wszelkiej korespondencji klienta z instytucją finansującą),
 • przygotowanie klienta do ewentualnej kontroli realizacji projektu,
 • przygotowywanie raportów ewaluacyjnych z realizacji projektu w okresie jego trwałości,
 • przygotowywanie i obsługa postępowań ofertowych (redagowanie zapytań ofertowych, weryfikacja ofert, przygotowywanie zamówień i protokołów odbioru).

 

Fundusze europejskie dla firm to nasza specjalność. Zapraszamy do konsultacji, a nakreślimy o jakie dotacje unijne na firmę mogą się Państwo z nami ubiegać!