Zboże
how to write an essay about movie https://payforessay.napady.net/ how to write cover letter usa

Biuro Consultingowe świadczy profesjonalne doradztwo w zakresie pozyskiwania dotacji z Unii Europejskiej i oferuje kompleksową pomoc w uzyskaniu dotacji dla rolników.. Rolnictwo jest bardzo dobrze działającym filarem gospodarki krajowej. Dotacje dla rolników umożliwiają realizację kolejnych inwestycji w gospodarstwach rolnych, które pozytywnie wpływają na nowoczesność tej branży. Obecna perspektywa finansowania 2014-2020 przyniosła kolejną pulę środków pieniężnych do rozdysponowania na dofinansowania unijne dla rolników. Wyręczamy naszych Klientów z większości formalności, gwarantując przy tym maksymalne zaangażowanie.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej dla rolników to sposób na nowoczesne gospodarstwo rolne!

Fundusze europejskie dla rolników niosą wiele możliwości. Środki finansowe z UE są w zasięgu ręki polskich rolników. Perspektywa 2014-2020 to 115 mld euro do rozdysponowania w ramach funduszy europejskich dla rolnictwa! Biuro Consultingowe pomoże Państwu uzyskać dotacje unijne na:

 • zakup urządzeń i maszyn
 • zakup wyposażenia niezbędnego do produkcji
 • zakup maszyn i sprzętów sprzyjających ochronie środowiska
 • zakup sprzętu komputerowego
 • budowę, modernizację budynków

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich umożliwia uzyskanie znacznych środków pieniężnych. Dofinansowanie na rozwój obszarów wiejskich będzie wypłacane w ramach 6 filarów:

 1. Wsparcie efektywnego gospodarowania zasobami naturalnymi oraz przejścia na gospodarkę niskoemisyjną odporną na zmianę klimatu
 2. Wzmacnianie i ochrona ekosystemów zależnych od rolnictwa
 3. Transfer wiedzy i innowacji w rolnictwie
 4. Promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich, a także ograniczanie ubóstwa
 5. Wspieranie poprawy konkurencyjności wszystkich sektorów rolnictwa
 6. Promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwa, wsparcie organizacji łańcucha żywnościowego

Dotacje z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich umożliwią realizację istotnych inwestycji. Uzyskując wysokie dofinansowanie Państwa gospodarstwo rolne stanie się nowoczesne i konkurencyjne. Zapraszamy do kontaktu!